Belang van diversiteit in de beeldvorming van Techniek

06 maart 2015

Talenten zijn verdeeld over de hele samenleving. Je vindt technisch talent in elke leeftijd, geslacht, etniciteit, religie, gezondheid, seksuele geaardheid, opleidingsniveau en werkstijl. Kijk je naar de samenstelling van het personeel in de techniek, dan zie je dat nog niet alle talenten benut worden. De technische sector wordt zich hier meer en meer bewust van en zet dus ook steeds actiever in op meer diversiteit in de sector. 

Door aanpassing van de werksfeer, de arbeidstijden en/of –voorwaarden kan de sector de diversiteit - en daarmee de instroom - van werknemers vergroten en ervoor zorgen dat zij binnen de sector blijven. Maar ook de beeldvorming zal moeten worden bijgesteld. Door groepen aan te spreken die nu nog niet snel kiezen voor een technisch beroep, zoals vrouwen en/of allochtonen. Dit kan zowel in tekst als in beeld. Gebruik foto’s en verhalen van rolmodellen waar iedereen zich in kan herkennen, dus niet alleen blanke mannen. Laat zien dat in de techniek zeer diverse leuke vakmensen werken met passie voor hun betekenisvolle werk! 

Terug naar nieuwsoverzicht