BètaMentality uitgangspunt moderne beeldvorming

24 april 2014

Bedenker van ‘The new picture of Technique’ legt uit

Het BètaMentality model is het uitgangspunt voor The new picture of Technique. Maar wat houdt dat model in en waarom is het zo belangrijk voor de beeldbank?

BètaMentality onderscheidt in de jongerendoelgroep vier bètatypes. Zij hebben elk een andere kijk op techniek. Dat betekent dat ze ook anders naar beelden van techniek kijken. Jef Poldervaart, Creative Director van Het Stormt, licht toe.

"TechniekTalent.nu richt zich op twee bètatypes: de ‘Carrière Bèta’ en de ‘Mensgerichte Generalist’. De Carrière Bèta’s zijn jongeren die een bètavak als optie zien, maar vooral als dat leidt naar een beroep met status en aanzien. Mensgerichte Generalisten vinden het vooral belangrijk dat ze iets kunnen betekenen voor de samenleving."

Jef vervolgt: "Om deze jongeren enthousiast te maken voor techniek, is moderne beeldvorming nodig. Technische beelden zijn van oudsher sterk gericht op de Concrete Bèta en die kiest toch al voor techniek. Zulke beelden laten meestal concrete handelingen zien.

De Carrière Bèta’s en de Mensgerichte Generalisten spreken we aan vanuit een nieuw beeldperspectief. We tonen goed opgeleide vakmensen die passie hebben voor hun werk. We laten zien dat het betekenisvol is wat ze doen. Ze staan vooraan bij nieuwe ontwikkelingen. Kortom, de foto’s stralen relevantie, innovatie en trots uit."

Door te laten zien wat techniek betekent voor Nederland, voor de innovatiekracht, voor de economie, voor carrières, maar vooral voor de mensen, spreken we de doelgroep direct aan op de argumenten waarvoor ze open staan. Een voorbeeld: Mensgerichte Generalisten zijn bezig met onderwerpen als klimaatsverandering en gezondheid. Door te laten zien dat techniek daarin een sleutelrol heeft, scheppen we een aantrekkelijk perspectief voor deze groep.

Terug naar nieuwsoverzicht