Nieuw Bèta&TechMentalitymodel: Maak onderwijs dat raakt

15 juli 2019

Technologie speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende rol die ict en techniek spelen in het onderwijs en in de zorg. Of denk aan de energietransitie die raakt aan onze mobiliteit, woningen en infrastructuur. Kinderen en jongeren krijgen tijdens hun latere loopbaan allemaal met technologie te maken. Goed onderwijs in exacte vakken en techniek is daarom belangrijk, om ze te laten ontdekken waar hun talenten liggen en om deze te kunnen ontwikkelen. De carrièreperspectieven in de technische sectoren zijn uitstekend en de tekorten in verschillende sectoren lopen op, dit biedt jongeren volop kansen. Om jongeren te interesseren voor een toekomst in de techniek is het belangrijk aan te sluiten op hun drijfveren: Waar liggen hun interesses? Wat drijft hen? Het nieuwe Bèta&TechMentality-model laat zien hoe je een brede doelgroep jongeren kun inspireren met techniek.

Positief nieuws

Het positieve nieuws is: jongeren zien zelf ook vaker een toekomst voor zichzelf weggelegd in de techniek. De interesse in een exact of technisch beroep is met 16% gestegen; van 36% in 2011 naar 52% in 2019. En de toekomst moet het ook zeker van meisjes hebben. Waar in 2011 slechts 15% van de meisjes aangaf een exact of technisch beroep te ambiëren, steeg dit percentage naar 38% in 2019.

Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel: een groter deel van de jongeren dan voorheen vindt lessen van exacte vakken saaier dan andere lessen: 36% in 2011 versus 47% nu. En het aantal jongeren dat kiest voor technische richtingen blijft achter bij de vraag. Veel jongeren zijn dan ook nog steeds kritisch op technisch onderwijs en exacte vakken of komen nog te weinig in contact met de mogelijkheden van technische sectoren.

Bèta&TechMentality-model

Het Bèta&TechMentality-model laat leerkrachten, docenten, mentoren in onderwijs en professionals in het bedrijfsleven zien hoe je een brede groep jongeren kunt inspireren met techniek. Jongeren denken heel verschillend over techniek. Het model onderscheidt vijf types jongeren die we in het onderwijs en in voorlichting allemaal op een andere manier kunnen interesseren voor technologie. Meer hierover weten? In onze kennisbank vind je het onderzoek, een white paper en beschrijvingen en visuals van de 5 types jongeren. https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/

Workshop

Op woensdag 2 oktober organiseren we een introductieworkshop. Hierin wordt het vernieuwde Bèta&TechMentality model kort toegelicht en kun je aan de slag met mogelijke handelingsperspectieven. Deze workshop vindt plaats op woensdag 2 oktober 2019 van 10.00 – 12.00 uur in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Meld je hier aan: http://bit.ly/32vaPiY

Terug naar nieuwsoverzicht