"Onbekend maakt onbemind, dat geldt ook voor bètavakken"

19 november 2015

Beatrice Boots is directielid van Platform Bèta Techniek dat kinderen en jongeren, van basis tot hoger onderwijs, wil interesseren in bètavakken en techniek. Omdat leerlingen met de keuze van hun vakkenpakket al op jonge leeftijd de deur naar bèta/techniek openzetten of sluiten, is het zaak er vroeg bij te zijn.

“In Nederland kiezen jongeren veel minder vaak voor bètavakken en techniek dan in de ons omringende landen. Platform Bèta Techniek is in 2004 door de overheid en het bedrijfsleven opgericht om dat te veranderen. Het eerste dat we deden, was de scholen bewust maken van de lage interesse in bèta. Men stond daar eigenlijk niet bij stil, want het onderwijs heeft geen opdracht om leerlingen te sturen. Ze zijn vrij om te kiezen wat ze willen, maar die vrijheid is eigenlijk beperkt, omdat de beeldvorming dat ook is. Zo denken leerlingen bijvoorbeeld dat je in de bouw maar twee functies hebt. Of je bent bouwvakker en dat is vies en zwaar werk of je bent architect en daar moet je heel lang voor studeren en superslim voor zijn. De enorme verscheidenheid aan beroepen die zich daartussen bevindt, kennen ze niet. Ook wordt gedacht dat je in je eentje werkt, bijvoorbeeld in een laboratorium. Dat je vaak in teams werkt of samen met mensen van marketing, financiën, communicatie weet men niet.

De bètavakken en de manier van lesgeven zijn sterk verbeterd
“Om leerlingen duidelijk te maken wat je met bètavakken en techniek kunt, hebben we alle bètavakken didactisch vernieuwd, samen met het hoger onderwijs en bedrijfsleven. Ook introduceerden we het nieuwe vak Natuur Leven & Technologie (NLT) waarbij onderwerpen thematisch worden benaderd vanuit verschillende disciplines. Meisjes hebben een voorkeur voor werk waarbij maatschappelijke problemen worden aangepakt. In de nieuwe manier van lesgeven worden vakken gecombineerd. Hierdoor krijgen zij de kans te ontdekken dat techniek op allerlei manieren bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Denk maar aan thema’s als water en energie. Voor leerlingen die vervolgens heel enthousiast worden over techniek is, analoog aan het Gymnasium, het Technasium opgericht met extra aandacht voor ontwerpen en onderzoeken.”

“Wij zijn Vriend van de TechniekBeeldbank omdat hun aanbod techniek in de volle breedte laat zien. Zoals op bijgaande foto die illustreert dat je met techniek vroeg moet beginnen, bij voorkeur op de basisschool! Goed van de TechniekBeeldbank is dat je vaak meer personen in één foto ziet, en de aandacht voor jonge mensen. Soms is het niet duidelijk wat ze doen, dat is ook lastig, maar je voelt wel hun plezier. En dat is natuurlijk heel belangrijk.”

Terug naar nieuwsoverzicht