"Elke organisatie die techniek een warm hart toedraagt, zou vriend van de TechniekBeeldbank moeten zijn."

30 september 2015

Werk en Vakmanschap is een landelijk samenwerkingsverband van honderden technische en industriële bedrijven. De coöperatie is vriend van de TechniekBeeldbank en maakt dankbaar gebruik van de beschikbare beelden. We praten met voorzitter Peter van der Velden die een lans breekt voor nóg meer samenwerking. 

Kun je kort omschrijven wat Werk en Vakmanschap doet?

“De coöperatie is 21 jaar geleden opgericht door werkgevers omdat er een tekort was aan technisch personeel. Men besloot daarop zelf middelen vrij te maken voor scholing en begeleiding naar de arbeidsmarkt. Vandaag moet je constateren dat dit nog steeds noodzakelijk is vanwege de uitstroom en vergrijzing, maar ook doordat de opleidingseisen steeds hoger worden. Dit doet Werk en Vakmanschap nog steeds, met een werkmaatschappij die mensen opleidt en aan werk helpt. Daarnaast werken we dit moment aan een leerfabriek voor jongeren, maar bijvoorbeeld ook aan het promoten van de Week van de Procestechniek.”

Werk en Vakmanschap doet dit vanuit werkgevers. Hoe belangrijk is samenwerking met andere partijen?

“Enorm belangrijk want niemand kan in z’n eentje zorgen dat er voldoende geschoolde technische krachten zijn. Daarom werken wij samen met ROC’s, kennisinstituten en vakbonden. Je hebt de hele keten nodig en aan het eind van de keten zitten de bedrijven waar het allemaal naartoe moet leiden.”

Over de TechniekBeeldbank. Waarom is jouw organisatie vriend?

“Omdat TechniekTalent.nu hiermee enorm bijdraagt aan de actualisering en opwaardering van het imago van de techniek. Techniek was vies en niet sexy. De TechniekBeeldbank laat zien hoezeer dit niet terecht is. En dat met aansprekende, positieve beelden.”

Je hebt persoonlijk ook iets met fotografie?

“Dat klopt. Als burgemeester van Breda werd ik getroffen door de indrukwekkende beelden op het internationale festival BredaPhoto. Dan zie je dat het waar is dat een beeld meer kan zeggen dan duizend woorden. Wij maken zelf dan ook graag gebruik van de beelden van de TechniekBeeldbank.”

Zouden meer partijen vriend moeten worden van de TechniekBeeldbank?

“Dat vind ik wel. Het vak verdient veel meer status en waardering en deze beelden dragen daar aan bij. Ik denk trouwens wel dat het imago inmiddels voorzichtig aan het kantelen is, maar bij beroepskeuzen wordt toch vaak te makkelijk aan techniek voorbijgegaan. We hebben een samenleving die meer gespitst is op cognitieve vaardigheden en vakken. Dat zit in de hoofden van ouders en scholen zijn hierop georganiseerd. We moeten dit meer in evenwicht zien te brengen. Want als we de economie vooruit willen stuwen, hebben we vakmensen nodig die zich gewaardeerd weten.” 

Klik hier voor de gebruikte foto.

Terug naar nieuwsoverzicht